Polskie Towarzystwo Fizyczne
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Logo OF

Olimpiada Fizyczna

Komitet Główny

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej

Adres

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
E-mail: Joanna.Papierska@fuw.edu.pl
Telefon: 501 970 982

Skład Komitetu

PrzewodniczącyProf. dr hab. Piotr Kossacki
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Z-ca przewodniczącegoProf. dr hab. Andrzej Wysmołek
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Sekretarz naukowy
d/s zadań teoretycznych
Dr Jacek Jasiak
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Sekretarz naukowy
d/s zadań doświadczalnych
Dr Mariusz Semczuk
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik organizacyjnyMgr Joanna Papierska
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Mgr Jan Bihałowicz
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Jerzy Brojan
XL LO w Warszawie
Dr Krzysztof Karpierz
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Tomasz Kazimierczuk
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Andrzej Majhofer
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Jan Mostowski
Instytut Fizyki PAN
Mgr Tomasz Smoleński
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Krzysztof Turzyński
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Mateusz Raczyński
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Mgr Piotr Waluk
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Valid XHTML 1.0 Transitional