73. Olimpiada Fizyczna

Lista zakwalifikowanych do części doświadczalnej II etapu

KOOF w Białymstoku

KOOF w Częstochowie

KOOF w Gdańsku

KOOF w Gliwicach

KOOF w Krakowie

KOOF w Lublinie

KOOF w Łodzi

KOOF w Poznaniu

KOOF w Rzeszowie

KOOF w Szczecinie

KOOF w Toruniu

KOOF w Warszawie

KOOF w Wrocławiu