Polskie Towarzystwo Fizyczne Polskie Towarzystwo Fizyczne

Olimpiada Fizyczna

Komitet Główny

Począwszy od LXV Olimpiady Fizycznej (2015/2016) wprowadzamy internetową rejestrację uczestników. W tym roku jest ona nieobowiązkowa. Niezależnie od rejestracji internetowej każde zadanie powinno być podpisane pełnymi danymi uczestnika w sposób opisany w treści zadań.

Rejestracja pozostanie otwarta do końca zawodów I stopnia.

65. Olimpiada Fizyczna (2015/2016)

Etap I

9.10.2015    -    Termin wysyłania części I
13.11.2015    -    Termin wysyłania części II
14.12.2015    -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II


Zadania cz. I        Zadania cz. II        Rozwiązania cz. I        Rozwiązania cz. II

Lista zakwalifikowanych

Etap II

10.01.2016    -    Część teoretyczna
24.01.2016    -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej
14.02.2016    -    Część doświadczalna
13.03.2016    -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Etapu III


Zadania cz. T        Lista zakwalifikowanych do części D

Zadania cz. D        Lista zakwalifikowanych do finału        Punktacja II stopnia        

Etap III - finał

02.04.2016    -    Część doswiadczalna
03.04.2016    -    Część teoretyczna
05.04.2016    -    Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady


Szczegółowy terminarz        Zadania cz. T        Zadania cz. D        

Finaliści        Laureaci        Punktacja

Olimpiada Międzynarodowa

czerwiec 2016    -    obóz przygotowujący zawodników
lipiec 2016    -    Zawody Międzynarodowe w Szwajcarii

Valid XHTML 1.0 Transitional